Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Szanowni Państwo, w dniach 21-22 listopada 2014 r. Fundacja Łódź Akademicka wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi organizuje na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz realizację działań, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie praktyki czy stażu.

Konsultacje środowiskowe - Kodeks etyki doktoranta

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza rozpoczęcie konsultacji środowiskowych Kodeksu etyki doktoranta.

Przedstawiony projekt stanowi z jednej strony pewną koncepcję regulacji obowiązków etycznych doktoranta, z drugiej jednak – nie aspiruje do szczegółowego ich uregulowania. Kodeks stanowić ma jedynie wyznacznik etycznego sprawowania obowiązków oraz możliwych sposobów zachowania. Jest też pewnym minimum, które charakteryzować powinno postępowanie każdego doktoranta. Rzecz jasna, stawianie wyższych, bądź szczegółowiej określonych, wymogów leży w gestii poszczególnych samorządów doktoranckich, zgodnie z delegacją ustawową. 

Uroczysta Gala Finałowa konkursów Prodok i Propan

W dniu 14 listopada 2014 r. o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) w Warszawie odbędzie się Gala konkursów Prodok i Propan. Celem konkursów jest wyłonienie uczelni wyższej oraz  Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogły polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

Serdecznie zapraszamy

Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”

WARSZAWSKIE POROZUMIENIE DOKTORANTÓW  z  KRAJOWĄ REPREZENTACJĄ DOKTORANTÓW

serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji

Model funkcjonowania studiów doktoranckich

w dniach: 14-16 listopada 2014

INTERSTUDENCI 2014 na start - do 30 listopada 2014

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do piatej edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu "Study in Poland".

INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach w języku polskim i języku obcym. Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro