Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
XI zwyczajny Zjazd Delegatów - obwieszczenie

W dniach 5-7 grudnia br. w Łodzi odbędzie się XI zwyczajny Zjazd Delegatów, na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie. 

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Tegoroczne wybory do organów KRD odbędą się według nowej Ordynacji Wyborczej zgodnie z zapisami Statutu KRD z dnia 4 października 2014 r.

 

 

Kodeks etyki doktoranta

Drogie Koleżanki Doktorantki, Koledzy Doktoranci!

Niniejszym przedkładamy Wam projekt Zbioru zasad etycznych doktoranta (w załączniku), który jest rekomendowany przed Zarząd KRD jako wzór, który może zostać implementowany we wszystkich Uczelniach w kraju. Zachęcamy uczelniane społeczności doktorantów do uchwalenia własnego zbioru zasad etycznych, z uwzględnieniem specyfiki warunków pracy doktorantów w poszczególnych jednostkach.

Niniejsze opracowanie powstało w efekcie pracy Anny Koropczuk i Mateusza Szymury przy wsparciu Zarządu KRD oraz przedstawicieli środowiska doktoranckiego.

Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich i konsultacje dotyczące patologii na studiach doktoranckich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia dokument Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich. Zawarty został w nim opis problemów, z którymi borykają się doktoranci. Zachęcamy do lektury Diagnozy. Jest to wersja 1.0 dokumentu, ponieważ nie wyczerpuje on tematu - mamy nadzieję, że współpracując z doktorantami w całym kraju uda nam się sukcesywnie rozbudować poszczególne rozdziały o opisy kolejnych problemów.

Jednocześnie, na prośbę MNiSW, rozpoczynamy konsultacje środowiskowe dotyczące patologii/problemów/nieprawidłowości, z którymi spotykają się doktoranci wszelkich jednostek prowadzących studia doktoranckie. Zachęcamy do dzielenia się Waszymi problemami - zostaną one przedstawione podczas spotkania w MNiSW. W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się na stronie:


Ankietę można wypełnić wielokrotnie, w zależności od potrzeb. Na odpowiedzi czekamy do 7 grudnia 2014 r..

 

Powołanie drugiego Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów dnia 14 listopada 2014 roku, zgodnie z §15 ust. 1 pkt. 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 4 października 2014 roku, powołał drugiego Wiceprzewodniczącego w osobie mgr. Marcina Dokowicza.

Gala Konkursowa PRODOK 2014, PROPAN 2014 - Wyniki

W piątek 14 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Finałowa Gala konkursów na najbardziej pro-doktorancką Uczelnię w Polsce - PRODOK oraz najbardziej pro-doktorancki Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk - PROPAN. W Uroczystej Gali wręczenia nagród, honorowymi gośćmi była Pani Minister dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz oraz Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Chmielewski. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro